Ingen produkter i handlekurven

Barns rett til samtykke på besøk hos helsepersonell

rygg undersøkelse barn

Vet du det?

Samtykke til undersøkelse og behandling, er viktig uansett alder. Alle har krav på å bli hørt, uansett hva slags form for kommunikasjon man benytter. Vi som helsepersonell skal alltid gjøre vårt ytterste for at du skal føle deg sett, hørt og forstått på best mulige måte.

Men det er noen regler vi er pliktige til å følge.
Ofte er det mor og far som bestemmer mye frem til vi er 12 år. Når du er mellom 12-16 år er det foreldrene dine som bestemmer om du skal få hjelp hos lege, psykolog og annet helsepersonell. Det er også foreldrene dine som bestemmer om du skal til behandling, ta medisiner og få vaksiner.

Men det er viktig at foreldrene dine, eller helsepersonell, skal forklare deg hva du skal få hjelp til, og hvorfor du skal få hjelp.

De skal forklare dette på en måte som du forstår.

Det er også viktig at du får si din mening, og det skal legges stor vekt på hva du mener.

I noen få tilfeller kan du likevel få hjelp av helsepersonell uten at foreldrene dine får informasjon om det. Det samme kan gjelde i noen få tilfeller hvor foreldrene dine mener du ikke skal få hjelp, men du mener du trenger det. Da vil den typen hjelp du trenger avgjøre om det er noe du selv kan bestemme. Hvis du trenger mer informasjon om dette, kan du spørre helsepersonell om når dette er mulig.

 

Når du er over 16 år kan du selv bestemme over egen helse. Da er du helserettslig myndig.

Du kan selv bestemme om du vil bytte fastlege, kiropraktor eller psykolog.

I noen tilfeller kan det være at du ikke selv kan bestemme at du skal få helsehjelp, også etter at du er helserettslig myndig. Dette vil være bestemt i helselover eller det kan være på grunn av helsehjelpen du trenger. Hvis du trenger mer informasjon om dette, kan du spørre helsepersonell.

Bli hørt!

Leger, kiropraktorer, helsesykepleiere, sykepleiere, psykologer og andre som har med din helse å gjøre har plikt til å høre på deg. Jo eldre du blir, jo mer skal de ta hensyn til hva du mener.

(Barneombudet.no)