Ingen produkter i handlekurven

Salgsbetingelser

På denne siden finner du informasjon om våre salgsbetingelser.

Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra og utgjør sammen med bestillingen innlagt i nettbutikken på www.barnekiropraktoren.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Næringskjøp er blant annet regulert i Markedsføringsloven, Personopplysningsloven og E-handelsloven.

1. Parter

Selger er: Barnekiropraktoren AS, Postadresse: Tollef Omholts vei 3, 4818 Færvik, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 931 569 597, e-post: hei@barnekiropraktoren.no, og blir i det følgende benevnt som ”vi”, ”oss” eller ”selger”.
Kjøper er: den personen eller det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som «deg», «din»,  eller «kjøper».

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar din bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt/fullbooket. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette.

4. Priser

Undervisningstjenester og formidling av slike tjenester er utenfor mva-loven (jfr. mva-loven § 3-5). Unntaket for undervisningstjenester omfatter også andre varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten, f.eks. forelesningsdokumentasjon m.m. Alle kurspriser på denne nettsiden er derfor oppgitt uten mva. Alle kostnader knyttet til kjøpet, varer og porto/frakt, vil fremkomme i kjøpsprosessen før man utfører selve betalingen.

5. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom betalingstjenesten Vipps eller kredittkort. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.  Belastning skjer samtidig som ordrebekreftelse sendes til kjøper. 

6. Forbrukerkjøp

Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med betalingstjenesten Vipps eller kreditt/debetkort. Privatpersoner har angrerett i tråd med Angrerettloven.

7. Betingelser ved påmelding til kurs

Ved påmelding til et åpent kurs (klasseromskurs eller webinar) hos Barnekiropraktoren AS , gjelder følgende betingelser:

  1. Kurspåmelding skjer ved betaling i sin helhet, og påmelding er bindende. Dette gjelder også ved sykdom og eventuell sykemelding.
  2. Bestilte kursplasser kan fritt benyttes av andre, men fordrer at vi får beskjed om bytte av kursdeltaker.
  3. Vi forbeholder oss retten til å avlyse et kurs og endre sted for gjennomføring. Dersom kurset avlyses, gir vi beskjed om dette senest 7 dager før kursstart. Betalte kursplasser refunderes i så tilfelle. Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i kursprogrammet som følge av forhold utenfor vår kontroll.
  4. Barnekiropraktoren AS er ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser utover dette som følge av kansellert kurs.

Ved bestilling av et e-læringskurs hos Barnekiropraktoren AS gjelder følgende:

  1. Du får tilgang til kurset du har bestilt kort tid etter at kjøps-transaksjonen er gjennomført.
  2. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra påmelding og kan åpne, lukke og repetere kurset så mange ganger du ønsker innenfor perioden.

Ved bestilling av en ebok hos Barnekiropraktoren AS gjelder følgende:

  1. Når du kjøper en ebok eller en nedlastbar lydbok får du tilgang til boken umiddelbart.
  2. Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n.
  3. For bøker på forhåndssalg gjelder angreretten frem til du har fått tilgang til boken på bokens utgivelsesdato.

Her kan du lese hva Forbrukerrådet skriver om angrerett på blant annet nedlastbare produkter:
https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/veileder-angrerett-2017.pdf
Dersom det er noe galt med boken vil vi naturligvis ordne dette ved å gi deg en ny nedlastingslenke eller kreditere deg for kjøpet.
Ved feil ber vi deg ta kontakt med oss på hei@barnekiropraktoren.no snarest mulig slik at vi kan ordne opp.

8. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom du har opplevd feil eller mangler ved et produkt vi har levert, må du gi oss beskjed innen rimelig tid. Melding om feil eller mangel ved produktet må sendes til oss skriftlig via dette skjema. Skjema sendes automatisk per e-post til vår kursadministrasjon. Vi vil bekrefte tilbake til deg at din henvendelse er registrert og følge opp saken i løpet av kort tid, senest innen 7 virkedager. For øvrige henvendelser kan vi kontaktes e-post til hei@barnekiropraktoren.no.

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feil, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

9. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare person- og firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som kjøper. I noen tilfeller behandler vi person- og firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet.
Se våre personvernerklæring her
Kontakt oss e-post: hei@barnekiropraktoren.no

10. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.