Ingen produkter i handlekurven

Skjermtid

skjermtid
Hvor mye får ditt barn bruke skjerm? Kjenner du til anbefalingen?

Tidligere har ikke skjermtid hatt stor plass i de norske anbefalingene, men når Verdens Helseorganisasjon (WHO) ønsker mer fokus på skjermtid og stillesitting, er det naturlig for oss i Norge også å se nærmere på dette.

I forslaget anbefaler de at barn under to år ikke bør ha skjermtid i det hele tatt, mens barn mellom to og fire år bør begrenses til en time daglig.

For barn fra 5 – 17 år anbefales at man begrenser tiden i ro, særlig skjermtid, på fritiden.

På helsestasjonene opplever de at barn på rundt 9-10 måneder vet hvordan man scroller på telefonen»

Det er sett tilfeller der barna får en mobiltelefon i hånden i stedet for trøst når de har tatt vaksine.  – Mobilen blir gjerne brukt til avledning i stedet for den fysiske trøsten ansikt til ansikt. I noen tilfeller har den erstattet normalt samspill fra tidlig alder.

For mange kan skjerm stjele mye tid fra annen aktivitet. Det er kanskje mer interessant å være på skjerm enn å stikke ut og løpe, og klatre i trær. Skjermene prioriteres gjerne også foran en del finmotoriske aktiviteter som tegning og puslespill.

Dersom ditt barn bruker mye skjerm, uansett alder, så er det overhodet ikke meningen å gi foreldre der ute nok en grunn til dårlig samvittighet, men at vi som foreldre kan være bevisste vår egen og barnas skjermbruk er nok fornuftig

Du kan snart lese mer om hvordan skjermtid påvirker våre små i vår ebok som kommer.