Ingen produkter i handlekurven

Skolesekk

skolesekk

I årevis har fagfolk snakket om 10% regelen i forhold til skolesekk.

Hva er 10% regelen?

At sekkens max vekt med innhold, ikke skal overstige mer enn 10% av barnets vekt. Men stemmer det? 

Det har vi prøvd å finne ut!

Forskere og helsepersonell har ofte sett på om tunge skolesekker kan utgjøre en helserisiko for barn og unge. Studier viser at tunge sekker modifiserer gange og holdningsmønster, noe som igjen gir økt bekymring rundt risikoen for utvikling av muskelskjelettplager i denne aldersgruppen.

Flere studier har undersøkt om det faktisk er en sammeheng mellom skolesekkbæring og økt risiko for muskeskjelettplager, men foreløpig er det ikke mye som tyder på det (2). Studien viste at det var en høy sannsynlighet for å ha ha muskelskjelettplager, men det var altså ikke relatert til tyngden på skolesekken.

En annen studie  fra 2015 konkluderte med at det var viktig å ta hensyn til de multifaktorielle årsakene til skolesekk-relatert ubehag hos barn, og at det ville være viktig å identifisere «bakgrunns-smerte» da dette kan øke skolesekkrelaterte smerter (3). I samme studie brukte skoleelevene sekker som veide 4.8kg ± 1.47 kgs, det representerte i gjennomsnitt 12,6% (± 4.29%) av kroppsvekt. Dette indikerer at eleven kunne klart overstige den tidligere anbefalte 10% regelen uten at det hadde risiko for økte plager.

En litteraturgjennomgang fra 2018 viste også de samme funnene: Det er ingen tydelige bevis på at bruk av skolesekk gir økt risiko for nakke-og ryggsmerter hos barn og unge. (4).

Ifølge forskningen kan du altså trygt sende din sønn og/eller datter på skolen med skolesekk, og du trenger ikke tenke særdeles på hvor mye den veier.

Kilder:
  1. Barbose et al, 2019 Schoolbag weight carriage in Portuguese children and adolescents: a cross-sectional study comparing possible influencing factors, BMC pediatric.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31101090/
  2. Abaraogu, et al. 2020 Musculoskeletal problems and backpack carriage among students in Nigeria. Work https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31868725/
  3. Dockrell. Simms. & Blake. 2015 Schoolbag carriage and schoolbag-related musculoskeletal discomfort among primary school children. Appl Ergon. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26154227/
  4. Yamato et al 2018. Do schoolbags cause back pain in children and adolescents? A systematic review Br J Sports med. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29720469/
  5. Ramadan, MZ, Al-Tayyar, SN. 2020 Development and Experimental Verification of an Ergonomic Backpack. Biomed res int. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32509847/