Ingen produkter i handlekurven

Torticollis hos nyfødte og små barn

torticollis
Nå tenker du sikkert “Torticollis – hva er det?”

Ordet “torticollis” stammer fra latin hvor ordet “torti” er kort for “torquere” som betyr “vri eller dreie”, og ordet “collum” som betyr ‘hals’.

Dette er en medfødt eller nyoppstått feilstilling av nakken. Det synlige fenomenet er at hodestillingen blir bøyd til den ene siden, og hodet dreid, slik at haken peker mot den andre siden. Tilstanden kan være forbigående, eller permanent. Medfødt muskulær torticollis er den vanligste formen for nakkeskjevhet. 

Diagnostisen stilles vanligvis klinisk. Det vil si at man både observeres hodestillingen til barnet, man kjenner på de store skrå halsmuskelene (sternocleidomastoideus), og man utfører gjerne en ultralydundersøkelse av muskelen for å slå fast om den aktuelle muskelen er for kort.

Medfødt muskulær torticollis kan faktisk i noen tilfeller være assosiert med hoftedysplasi, og andre lidelser.

Medfødt muskulær torticollis (MMT) er ikke veldig vanlig – Det er rapportert at omtrent 0,1-1,9 prosent av nyfødte barn har denne tilstanden, og den forekommer sju ganger hyppigere ved setefødsel enn normal fødsel. Det er også den tredje mest vanlige muskelskjelettanomali etter medfødt hofteleddsdysplasi og klumpfot. Medfødt hofteleddsdysplasi forekommer hos 10 til 20 prosent av barn med MMT, mot en til to prosent hos de som ikke har MMT.

Dette er greit å huske på

Det er fint å vite at det er sjeldent behov for operasjon av barn med torticollis, og i Norge diagnostiseres ofte barn allerede før utskriving fra barselavdeling. Øvrige tilfeller oppdages vanligvis ved helsestasjonen i løpet av de første leveukene.

Spedbarn med medfødt muskulær torticollis bør følges med to-til fire-ukers mellomrom for å kunne følge barnets utvikling godt.

Den begrensede nakkebevegeligheten bør være normalisert etter fire til seks uker med hjemmeterapi og øvelser. Det kan være viktig med regelmessig oppfølging med øvelser og behandling hos autorisert helsepersonell som fysioterapeut, manuellterapeut eller kiropraktor. 

Kirurgisk behandling bør vurderes hos barn som fortsatt har begrenset bevegelighet i nakken. Spesielt dersom det er betydelig hode-  eller ansiktsasymmetri ved 6 til 12 måneders alder til tross for at det er gjennomført regelmessige tøyninger og behandling.

Lurer du på om ditt barn har skjev nakke? Kontakt autorisert helsepersonell og be om en undersøkelse.